mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

Lista kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I LOMS – sporty indywidualne

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do […]

Lista kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I LOMS o profilu piłka nożna

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do […]

Lista kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I LOMS o profilu piłka siatkowa

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do […]

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I LOMS o profilu koszykówka

Poniżej publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I […]

Lista kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy IV piłki nożnej  Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do […]

TERMINY DOSTARCZANIA ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I WYNIKÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY / GIMNAZJUM I WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Szanowni Państwo, informujemy, że oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i […]

Piłka nożna -Testy sprawnościowe dla bramkarzy – Wyniki

Poniżej publikujemy listę zawodników, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej dla […]

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY KOSZYKÓWKI CZTEROLETNIEGO LICEUM

Poniżej publikujemy listę zawodników, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i […]

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY KOSZYKÓWKI TRZYLETNIEGO LICEUM

Poniżej publikujemy listę zawodników, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i […]

Piłka nożna -Testy sprawnościowe dla bramkarzy – Dodatkowy termin

Informujemy, że dodatkowe testy sprawnościowe dla bramkarzy do klas pierwszych […]