Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa.
Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa. Sprawdź

Rekrutacja 2024/25

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLASY 1 LICEUM

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
koszykówka dziewcząt i chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Liceum

1 klasa liceum

 

1

Rekrutacja online

zgłoś się wypełniając wniosek online

3

Ogłoszenie wyników po testach

4

Uzupełnienie formularza online

wniosek cz. 2

5

Lista zakwalifikowanych

28.06.2023 ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego

6

Potwierdzenie rodziców

do …………. potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

7

Zakończenie rekrutacji

ogłoszenie listy przyjętych
kandydatów do szkoły

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór) 

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 30.06.2024 r., zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 14.07.2024 r. (kandydat do liceum).

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 300 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór) 

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 

Regulamin rekrutacji LO 2024/2025.

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz. 2 Uzupełnij do 26.06.2023