Rekrutacja 2023/24 już dostępna!

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz. 2 Uzupełnij do 26.06.2023

Rekrutacja 2023/24

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLASY 1 LICEUM

piłka nożna dziewcząt i chłopców
piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
koszykówka dziewcząt i chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

Liceum

1 klasa liceum

 

1

Rekrutacja online

zgłoś się wypełniając wniosek online cz.1

2

Testy dla kandydatów

16.04.2023 (I termin) i 14.05.2023 (II termin) – do klasy I piłka nożna,
obiekty MOSIR Kolejarz Katowice ul. Alfreda 1.
I i II termin: godzina 15.30

25.04.2023 – do klasy I siatkówka chłopców i dziewcząt,
hala ośrodka MOSIR Szopienice Katowice ul. 11 Listopada 16.

16.05.2023 (I termin) i 06.06.2023 (II termin) – do klasy I koszykówka chłopców,
hala ośrodka MOSIR Szopienice Katowice ul. 11 Listopada 16.
Godzina 16.30

17.05.2023 – do klasy I koszykówka dziewcząt,
hala ZSiP Katowice ul Paderewskiego 46.
Godzina 16.30. 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

3

Ogłoszenie wyników po testach

26.05.2023 – do klasy I piłka nożna,

31.05.2023 – do klasy I koszykówka dziewcząt,

16.06.2023 – do klasy I koszykówka chłopców,

09.05.2023 – do klasy I siatkówka chłopców i dziewcząt.

4

Uzupełnienie formularza online

5

Lista zakwalifikowanych

28.06.2023 ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego

6

Potwierdzenie rodziców

do 30.06.2023 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór) 

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej do 30.06.2023 r., zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 14.07.2023 r. (kandydat do liceum).

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 200 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór) 

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 

Regulamin rekrutacji LO 2023/2024.

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz. 2 Uzupełnij do 26.06.2023