mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl
Mistrzostwo
to sposób myślenia
5
współpracujących
Klubów
120
uczniów
4
dyscypliny
sportowe
49
nauczycieli
i trenerów
O szkole

Założenie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach ma na celu stworzenie optymalnych warunków umożliwiających połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu.

Najważniejszym celem realizowanym poprzez stworzenie klas mistrzostwa sportowego jest wyszkolenie w okresie kilku lat wszechstronnego, uniwersalnego pod względem techniczno-taktycznym, motorycznym i wolicjonalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu będzie przygotowany do gry na najwyższym możliwym dla siebie poziomie sportowym.

Wszystkim uczniom pragniemy stworzyć odpowiednie warunki rozwoju, zapewniając: - 16 godzin zajęć sportowych w ciągu tygodnia; - odpowiednio dobraną kadrę pedagogiczną; - możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych (m.in. z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego); - bieżące monitorowanie postępów sportowych każdego ucznia przy - - wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu; - indywidualizację treningu; - dostęp do specjalistycznego sprzętu treningowego; - odpowiedni dobór szkoleniowców; - realizację wieloletniego programu szkoleniowego; - odpowiedni nadzór specjalistów; - odpowiednią bazę treningową.

ul. Techników 7
Katowice
40-326

32 256 69 16
(wew. 101)