Rekrutacja 2023/24 już dostępna!

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz. 2 Uzupełnij do 26.06.2023

Rekrutacja 2023/24

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLAS 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

gimnastyka sportowa
piłka nożna dziewcząt i chłopców
Zobacz szczegóły rekrutacji

KLAS 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– nabór do istniejących grup

gimnastyka sportowa
piłka nożna dziewcząt i chłopców
łyżwiarstwo figurowe
Zobacz szczegóły rekrutacji

Szkoła Podstawowa

 

Klasy 1-3

1

Rekrutacja online

zgłoś się wypełniając wniosek online

2

Testy dla kandydatów

25.04.2023 godz.16:30 (klasy 1-3) – piłka nożna,
obiekty MOSIR Kolejarz Katowice ul. Alfreda 1.

28.04.2023 godz. 17:00 (klasy 1-3) – gimnastyka sportowa,
sala gimnastyczna ośrodka Basen Brynów ul. Kościuszki 104.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

3

Ogłoszenie wyników

12.05.2023 lista osób zakwalifikowanych do klas 1-3 piłka nożna
oraz do klas 1-3 gimnastyka sportowa

W przypadku wolnych miejsc – II tura rekrutacji do klas 1-3 od 22.05.2023 r.

Szkoła Podstawowa

Klasy 4-8

 

1

Rekrutacja online

zgłoś się wypełniając wniosek online cz.1

2

Testy dla kandydatów

16.04.2023 (I termin) i 14.05.2023 (II termin) – piłka nożna,
obiekty MOSIR Kolejarz Katowice ul. Alfreda 1.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne

3

Ogłoszenie wyników po testach

26.05.2023 –  piłka nożna.

4

Uzupełnienie formularza online

5

Lista zakwalifikowanych

28.06.2023 ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego

6

Potwierdzenie rodziców

do 30.06.2023 potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór) 

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– zaświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zaświadczenie o gotowości szkolnej (kandydat do klasy 1 – do 30.06.2023 r.),
– świadectwo promocyjne szkoły podstawowej (kandydat do klasy 4-8).

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 200 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór) 

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 

Regulamin rekrutacji SP 2023/2024.

Rekrutacja 2023/24 już dostępna! Wniosek online cz. 2 Uzupełnij do 26.06.2023