Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa.
Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa. Sprawdź

Rekrutacja 2024/25

Ogłaszamy nabór kandydatów do:

KLAS 1-4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców
piłka nożna dziewcząt i chłopców
klasa ogólnosportowa dziewcząt i chłopców (tylko klasa 1)
tenis ziemny dziewcząt i chłopców (tylko klasa 4)

Zobacz szczegóły rekrutacji

KLAS 5-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– nabór do istniejących grup

gimnastyka sportowa dziewcząt i chłopców
piłka nożna dziewcząt i chłopców
tenis ziemny dziewcząt i chłopców (tylko klasa 4)
łyżwiarstwo figurowe dziewcząt
Zobacz szczegóły rekrutacji

Szkoła Podstawowa

 

Klasy 1-3

1

Rekrutacja online

zgłoś się wypełniając wniosek online

3

Ogłoszenie wyników

lista osób zakwalifikowanych do klas 1-3 piłka nożna: PN-78, PN-49, PN-81, PN-85, PN-82, PN-100, PN, 72, PN-71, PN-27.
oraz do klas 1-3 gimnastyka sportowa: 

4

Zakończenie rekrutacji

04.07.2023 ogłoszenie listy przyjętych
kandydatów do szkoły (1 klasa SP)

W przypadku wolnych miejsc – II tura rekrutacji do klas 1-3 

Szkoła Podstawowa

Klasy 4-8

 

1

Rekrutacja online

zgłoś się wypełniając wniosek online

3

Ogłoszenie wyników po testach

4

Uzupełnienie formularza online

uzupełnij wniosek online cz.2

5

Lista zakwalifikowanych

ogłoszenie wyników
postępowania kwalifikacyjnego

6

Potwierdzenie rodziców

potwierdzenie woli przyjęcia
ucznia do szkoły poprzez dostarczenie
dokumentów potwierdzających przyjęcie do szkoły

7

Zakończenie rekrutacji

ogłoszenie listy przyjętych
kandydatów do szkoły (4 klasa SP)

W przypadku wolnych miejsc, rekrutacja dodatkowa odbywa się w trakcie roku szkolnego.

Dokumenty rekrutacyjne do testów

1. Zgoda na udział dziecka w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór) 

2. Kopia aktualnej na dzień testów karty zdrowia sportowca potwierdzonej przez rodzica za zgodność z oryginałem lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w testach sprawności fizycznej (Pobierz wzór)

Dokumenty potwierdzające przyjęcie do szkoły

1.  Oryginały dokumentów:
– zaświadczenie o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i zaświadczenie o gotowości szkolnej (kandydat do klasy 1 – do 30.06.2023 r.),
– świadectwo promocyjne szkoły podstawowej (kandydat do klasy 4-8).

2. Potwierdzenie wpłaty bezzwrotnego wpisowego w kwocie 300 zł (podpisanego przez rodzica lub opiekuna)
– 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890
– tytuł przelewu: Imię, nazwisko i PESEL ucznia

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania kandydata do szkoły, wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (Pobierz wzór) 

4. Karta zdrowia ucznia

5. 3 fotografie o wymiarach 30×42 mm (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia)

 

 

Regulamin rekrutacji SP 2024/2025.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 trwa. Sprawdź