mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI UZUPEŁNIAJĄCYCH TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY LICEUM

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej w terminie uzupełniającym i zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I koszykówki i piłki siatkowej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2020/21.

KOSZYKÓWKA

PK-38 dz.

PK-37 chł.

PK-36 chł.

PK-35 chł.

PIŁKA SIATKOWA

PS-17 dz.

PS-18 dz.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]