mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DZIEWCZĄT DO 1 KLASY PIŁKI SIATKOWEJ LO

Poniżej publikujemy listę kandydatek, które zaliczyły etap testów sprawności fizycznej i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji do klasy I siatkówki czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2022/23.

PS-07 dz.

PS-09 dz.

PS-08 dz.

PS-02 dz.

PS-01 dz.

PS-05 dz.

PS-03 dz.

PS-11 dz.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Informujemy, iż Dyrekcja oraz Organ Prowadzący szkołę, utworzenie grupy szkoleniowej siatkówki dziewcząt roku szkolnym 2022/2023 warunkują liczbą zakwalifikowanych osób na poziomie co najmniej 10 osób.

Dla kandydatek, które nie mogły uczestniczyć w testach sprawności fizycznej w poprzednim terminie, zostanie wyznaczona dodatkowa data testów, o której poinformujemy niebawem.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]