mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 4 PIŁKI NOŻEJ SP

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do przyjęcia do klasy IV piłki nożnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2021/22.

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 planowane jest utworzenie klasy piłkarskiej złożonej z 22 osób z listy poniżej, oraz  utworzenie klasy gimnastyczno – piłkarskiej złożonej z 14 gimnastyczek i 8 piłkarzy nożnych z listy poniżej.

Z wykazanych 30 osób zostaną utworzone dwie grupy treningowe.

PN–SP 33

PN–SP 26

PN–SP 20

PN–SP 32

PN–SP 19

PN–SP 22

PN–SP 30

PN–SP 11

PN–SP 10

PN–SP 01

PN–SP 29

PN–SP 28

PN–SP 24

PN–SP 23

PN–SP 35

PN–SP 15

PN–SP 14

PN–SP 12

PN–SP 25

PN–SP 05

PN–SP 09

PN–SP 07

PN–SP 02

PN–SP 27

PN–SP 03

PN–SP 36

Bramkarze: 

PN–SP 13

PN–SP 08

PN–SP 04

PN–SP 34

Lista rezerwowa:

PN–SP 06

PN–SP 31

PN–SP 18

Prosimy o dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia klasy 3 do dnia 2 lipca. Na tej podstawie zostanie opublikowana lista osób przyjętych do klas 4.

Informujemy, że w ostatnim tygodniu sierpnia odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców Uczniów przyjętych do klas 4.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia w naszej szkole.

Ostatnie aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 PIŁKI NOŻNEJ SP

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności […]