mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY PIŁKI SIATKOWEJ LICEUM

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I piłki siatkowej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2020/21.

PS-01 dz.

PS-03 dz.

PS-13 dz.

PS-08 dz.

PS-14 dz.

PS-04 dz.

PS-06 dz.

PS-05 dz.

PS-11 dz.

PS-04 chł.

PS-06 chł.

PS-07 chł.

PS-10 chł.

PS-01 chł.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie rekrutacji, informujemy, że drugi termin testów sprawnościowych został wyznaczony na 24 czerwca br. na godzinę 15.00, testy odbędą się w sali gimnastycznej w Spodku przy alei Korfantego 35.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]