mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY PIŁKI NOŻEJ LOMS

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I piłki nożnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2021/22. Informujemy, że planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych w specjalizacji piłka nożna. Kolejność poniżej zamieszczonych numerów kandydatek i kandydatów jest losowa.

PN – 13

PN – 03

PN – 58

PN – 47

PN – 19

PN – 4

PN – 14

PN – 37

PN – 65

PN – 12

PN – 9

PN – 39

PN – 61

PN – 6

PN – 28

PN – 10

PN – 27

PN – 57

PN – 36

PN – 21

PN – 59

PN – 54

PN – 26

PN – 32

PN – 2

PN – 22

PN – 7

PN – 20

PN – 41

PN – 38

PN – 69

PN – 64

PN – 23

PN – 67

PN – 34

PN – 18

PN – 25

PN – 66

PN – 84

PN – 5

Bramkarze testy specjalistyczne oraz zawodniczki i zawodnicy, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie rekrutacji, testy sprawnościowych zrealizują w dniu 25.05.2021 (wtorek) o godzinie 16.30 na obiekcie MOSIR Kolejarz Katowice przy ulicy Alfreda 1.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Ostatnie aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 PIŁKI NOŻNEJ SP

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności […]