mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY PIŁKI NOŻEJ LOMS rocznika 2008

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I piłki nożnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2022/23. Kolejność poniżej zamieszczonych numerów kandydatek i kandydatów jest losowa.

PN-81

PN-70

PN-78

PN-76

PN-79

PN-72

PN-82

PN-74

PN-75

PN-03

PN-61

PN-43

PN-29

PN-06

PN-12

PN-54

PN-19

PN-131

PN-114

PN-134

PN-180

PN-181

PN-10

PN-11

PN-69

Lista rezerwowa:

PN-83

PN-44

PN-128

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]