mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY PIŁKI NOŻEJ LOMS rocznika 2007

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I piłki nożnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2022/23. Kolejność poniżej zamieszczonych numerów kandydatek i kandydatów jest losowa.

PN-64

PN-67

PN-65

PN-68

PN-73

PN-173

PN-174

PN-71

PN-66

PN-77

PN-84

PN-175

PN-63

PN-62

PN-47

PN-153

PN-138

PN-34

PN-115

PN-91

PN-141

PN-170

PN-171

PN-172

PN-32

PN-37

PN-94

PN-107

Lista rezerwowa:

PN-80

PN-50

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]