mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY PIŁKI NOŻEJ LICEUM

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I piłki nożnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2020/21. Informujemy, że planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych w specjalizacji piłka nożna.

PN – 13

PN – 02

PN – 05

PN – 49

PN – 34

PN – 20

PN – 12

PN – 33

PN – 66

PN – 56

PN – 71

PN – 42

PN – 23

PN – 50

PN – 45

PN – 40

PN – 43

PN – 62

PN – 60

PN – 70

PN – 31

PN – 21

PN – 58

PN – 06

PN – 57

PN – 19

PN – 24

PN – 39

PN – 46

PN – 61

PN – 67

PN – 52

PN – 22

PN – 59

PN – 15

PN – 49

PN – 53

PN – 44

PN – 41

PN – 47

PN – 38

PN – 64

PN – 14

PN – 37

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]