mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY KOSZYKÓWKI LICEUM

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I koszykówki czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2020/21.

PK-01 dz.

PK-12 dz.

PK-18 dz.

PK-14 dz.

PK-09 dz.

PK-19 dz.

PK-27 chł.

PK-02 chł.

PK-20 chł.

PK-33 chł.

PK-14 chł.

PK-19 chł.

PK-17 chł.

PK-22 chł.

PK-05 chł.

PK-15 chł.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie rekrutacji, informujemy, że drugi termin testów sprawnościowych został wyznaczony na 23 czerwca br. na godzinę 16.00, testy odbędą się w sali gimnastycznej w Spodku.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]