mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH CHŁOPCÓW DO 1 KLASY KOSZYKÓWKI LOMS

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I koszykówki czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2021/22.

PK-08 chł.

PK-11 chł.

PK-04 chł.

PK-14 chł.

PK-10 chł.

PK-3 chł.

PK-1 chł.

PK-12 chł.

PK-2 chł.

PK-9 chł.

PK-5 chł.

PK-6 chł.

Lista rezerwowa:

PK-13 chł.

PK-7 chł.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie rekrutacji, informujemy, że zostanie wyznaczony drugi termin testów sprawnościowych, o którego terminie i lokalizacji będziemy informować na stronie szkoły.

Ostatnie aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 PIŁKI NOŻNEJ SP

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności […]