mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH CHŁOPCÓW DO 1 KLASY KOSZYKÓWKI LOMS

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli I etap testów sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji do klasy I koszykówki czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2022/23.

PK-03 chł.

PK-07 chł.

PK-16 chł.

PK-19 chł.

PK-10 chł.

PK-02 chł.

PK-13 chł.

PK-15 chł.

PK-08 chł.

PK-06 chł.

PK-12 chł.

PK-18 chł.

PK-05 chł.

PK-01 chł.

PK-04 chł.

Wszystkim uczestnikom testów dziękujemy za udział, osobom zakwalifikowanym gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rekrutacji.

Osoby, które z uzasadnionych powodów nie mogły uczestniczyć w pierwszym terminie rekrutacji, informujemy, że mogą przystąpić do drugiego terminu testów sprawnościowych.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]