mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 LO PN

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej do klasy 1 LO piłki nożnej.

Przypominamy o uzupełnieniu dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 06 lipca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 13 lipca 2018 r.

I PN / 57
I PN / 32
I PN / 13
I PN / 25
I PN / 16
I PN / 07
I PN / 22
I PN / 23
I PN / 47
I PN / 14
I PN / 28
I PN / 39
I PN / 45
I PN / 65
I PN / 04
I PN / 06
I PN / 35
I PN / 36
I PN / 58
I PN / 29
I PN / 51
I PN / 24
I PN / 34
I PN / 44
I PN / 27
I PN / 41
I PN / 64
I PN / 66
I PN / 20
I PN / 54
I PN / 30
I PN / 62
I PN / 17

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]