mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 LO PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW

Poniżej publikujemy listę kandydatów, którzy zaliczyli próbę sprawności fizycznej do klasy 1 LO piłki siatkowej chłopców.
Przypominamy o uzupełnieniu dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia, wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza – w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
Podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 06 lipca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 13 lipca 2018 r.

I PS / 14
I PS / 18
I PS / 17
I PS / 15
I PS / 16

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]