mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

WYNIKI DODATKOWEGO TERMINU TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO 1 KLASY PIŁKI NOŻEJ LOMS

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie rekrutacji i w dodatkowym terminie zaliczyli testy sprawności fizycznej oraz zostali zakwalifikowani do II etapu rekrutacji (wyniki uzyskane z części edukacyjnej – świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyniki egzaminu ósmoklasisty) do klasy I piłki nożnej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach na rok szkolny 2021/22. Informujemy, że planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych w specjalizacji piłka nożna. Kolejność poniżej zamieszczonych numerów kandydatek i kandydatów jest losowa.

PN – 45

PN – 24

PN – 14

PN – 62

PN – 114

PN – 107

PN – 68

PN – 70

PN – 109

Ostatnie aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 PIŁKI NOŻNEJ SP

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności […]