mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

TERMINY DOSTARCZANIA ORYGINAŁÓW ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I WYNIKÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY / GIMNAZJUM I WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Szanowni Państwo,

informujemy, że oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i wyników z egzaminu ósmoklasisty lub gimnazjum wraz z wynikami z egzaminu gimnazjalnego, dokumentacji medycznej (jeśli została wydana przez szkołę, którą ukończył uczeń), 3 zdjęcia formatu legitymacyjnego powinny być dostarczone do SMS Katowice w następujących terminach:

19.06.2019 r. w godz. 12:00 – 15:00,
21.06.2019 r. w godz. 09:00 – 15:00,
24.06.2019 r. w godz. 09:00 – 15:00,
25.06.2019 r. w godz. 09:00 – 15:00.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]