mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020 i REGULAMIN PRZEWOZÓW

Publikujemy rozkłady jazdy autobusów SMS oraz obowiązujący w nich regulamin przejazdów na rok szkolny 2019 / 2020.
Rozkład jazdy dotyczy tylko uczniów szkoły podstawowej, natomiast regulamin obowiązuje wszystkich uczniów.

PĘTLA POŁUDNIE
NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Techników 7 (szkoła SMS) 6:35
Giszowiec Górniczego Stanu 6:50
Kostuchna Osiedle 7:00
Kostuchna Szkoła 7:03
Podlesie Kaczeńców 7:13
Piotrowice Cmentarz 7:18
Piotrowice Skrzyżowanie 7:23
Piotrowice Fabryka Maszyn 7:25
Piotrowice Dworzec PKP 7:27
Ligota Poleska 7:31
Ligota Ośrodek Zdrowia 7:37
Stara Ligota Rolna 7:42
Brynów Orkana 7:43
Brynów Dworska 7:45
Katowice AWF 7:49
Mikołowska Sąd 7:52
Dąb Widok (Rapid) 7:58
Koszutka GIG 8:02
Szczecińska 8:05
Ośrodek Sportowy „Kolejarz” 8:08

PĘTLA CENTRUM
NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Techników 7 (szkoła SMS) 6:35
Giszowiec Mysłowicka 6:48
Mysłowice Bończyka 7:00
Szopienice Kościół 7:07
Szopienice Wilhelmina 7:13
Zawodzie Łączna 7:15
Zawodzie Ośodek Sportowy 7:18
Osiedle Paderewskiego Powstańców 7:30
Osiedle Paderewskiego Graniczna 7:31
Osiedle Witosa Droga Kochłowicka 7:39
Osiedle Witosa II 7:41
Załęże Dom Kultury 7:45
Osiedle Tysiąclecia Chrobrego 7:48
Osiedle Tysiąclecia Oczyszczalnia 7:49
Osiedle Tysiąclecia Pętla 7:50
Osiedle Tysiąclecia Ośrodek Rehabilitacji 7:54
Osiedle Tysiąclecia ZOO 7:57
Dąb Szkoła 8:05
Dąb Krzyżowa 8:07
Ośrodek MOSIR „Kolejarz” 8:10

PĘTLA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Michałkowice Kościół 7:35
Bytków Watoły 7:37
Carrefour Market Parking 7:42
Siemianowice Korfantego 7.46
Siemianowice Plac Wolności 7:49
Siemianowice Lipowa 7:51
Ośrodek Sportowy „Kolejarz” 8:00

REGULAMIN JAZDY AUTOBUSAMI SMS KATOWICE
1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun lub trener pełniący dyżur w dowozie.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek i podczas oczekiwania na przystanku odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie dziecka.
3. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z obiektu sportowego na miejsce odjazdu odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia i trener pełniący dyżur w tym konkretnym kursie.
4. Za bezpieczeństwo uczniów w miejscu wysiadania i dojście do szkoły odpowiedzialny jest trener pełniący dyżur w tym konkretnym kursie.
5. W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno: krzyczeć, popychać się, dokuczać innym, używać wulgarnych słów.
6. Uczniowie mogą wsiadać do autobusu i wysiadać z niego tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
7. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusów należy zachować na przystankach usytuowanych przy drogach publicznych.
8. Rano, uczeń powinien przyjść na przystanek autobusowy kilka minut przed odjazdem autobusu.
9. Uczniom nie wolno wsiadać do autobusu i z niego wysiadać bez zgody opiekuna.
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do przewozu (przystanki, parkingi przy obiektach i szkole).
11. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejsce zbiórki. Kategorycznie zabrania się przepychania, podchodzenia lub podbiegania do drzwi, gdy autobus jeszcze się nie zatrzymał.
12. Po zatrzymaniu się autobusu należy spokojnie do niego podejść.
13. Po zatrzymaniu się autobusu opiekun decyduje o tym, w którym momencie uczniowie bezpiecznie mogą wsiadać do autobusu.
14. Starsi uczniowie powinni pomóc młodszym przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.
15. Podczas przejazdów z obiektów sportowych do szkoły oraz ze szkoły na obiekty treningowe torby sportowe przewożone są w bagażnikach, porządku i bezpieczeństwa podczas umieszczania toreb w bagażnikach i ich wyjmowania z bagażnika pilnują trenerzy, w szczególności trener pełniący dyżur w danym kursie.
16. Rano, po dotarciu na obiekt treningowy, uczniowie poszczególnych grup udają się pod opieką opiekuna dowozów do swoich trenerów, którzy przejmują w tym momencie odpowiedzialność za uczniów.
17. Uczniowie po przyjeździe do szkoły, na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub sportowych oczekują w świetlicy szkolnej lub na korytarzu przy sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela dyżurującego.
18. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują dowolne miejsca, w niektórych sytuacjach to opiekun wskazuje miejsce, na którym ma usiąść uczeń.
19. Po zajęciu miejsca uczeń zapina pas bezpieczeństwa, jeżeli autobus taki posiada.
20. Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno: wstawać ze swoich miejsc, zmieniać swojego miejsca, klękać na siedzeniach, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, słuchać muzyki bez słuchawek.
21. Podczas jazdy autobusem uczniowie mogą jeść tylko kanapki i inne suche produkty zbożowe.
22. Zabrania się jedzenia takich rodzajów posiłków jak: jogurty, czekolady i inne produkty czekoladowe, owoce, samodzielnie przygotowane sałatki w pudełkach, i w związku z tym używania plastikowych oraz metalowych sztućców.
23. Zabrania się picia herbaty, kawy, czekolady i innych napojów w otwartych kubkach.
24. Podczas jazdy opiekun, dyżurujący trener zajmuje miejsce w środkowej części pokładu jest zobowiązany do podjęcia aktywnej postawy mającej na celu posiadanie kontroli nad wszystkimi uczniami autobusie.
25. W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy autobusu.
26. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
27. Po zatrzymaniu się autobusu na końcowym przystanku opiekun, trener dyżurujący jest zobowiązany do przejścia po pokładzie autobusu i dokonania szybkiego przeglądu stanu technicznego siedzisk i czystości wozu, oraz przypomina uczniom o zabraniu wszystkich swoich rzeczy.
28. W przypadku złego samopoczucia uczeń natychmiast informuje o tym opiekuna.
29. Uczniowie wożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
30. Opiekunowie dowozów oraz trenerzy pełniący dyżury podczas przejazdów są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad regulaminu oraz egzekwowanie przestrzegania tych zasad przez uczniów.
31. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania zachowania.
32. O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje trenera prowadzącego, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, a ci po konsultacji ewentualnie rodziców dziecka.
33. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia autobusu odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby.
34. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
35. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem opiekunowi dowozu, trenerowi, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły.
36. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się ustnym poleceniom opiekuna dowozu lub trenera pełniącego dyżur.
37. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

Dyrekcja Szkoły

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]