mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022 i REGULAMIN PRZEWOZÓW

Poniżej publikujemy rozkłady jazdy autobusów SMS oraz obowiązujący w nich regulamin przejazdów na rok szkolny 2021 / 2022.
Rozkłady jazdy dotyczą tylko uczniów szkoły podstawowej.

Celem uniknięcia opóźnień w przejazdach, decyzją Dyrekcji Szkoły rozkłady jazdy do dnia 10 września będą realizowane zgodnie z poniższym wykazem (harmonogram z poprzedniego roku), bez uwzględnienia nowych propozycji wprowadzenia korekt. Okres realizacji poprzednich harmonogramów (do 10.09 br.) pozwoli kierowcom określić ewentualne możliwości zmian w rozkładzie po tym terminie.

W dniu 01.09.2021 r. Uczniowie po zajęciach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego zostaną odwiezieni na te same przystanki, na których wsiadali jadąc do szkoły. Wyjazd autobusów z SMS o godzinie 11.00.

PĘTLA POŁUDNIE
NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Numer telefonu do opiekuna tego kursu: 798 321 591

Techników 7 (szkoła SMS) 6:35 
Giszowiec Górniczego Stanu 6.45 
Kostuchna Osiedle 6:58 
Kostuchna Szkoła 7:00 
Piotrowice Cmentarz 7:13 
Piotrowice Skrzyżowanie 7:16 
Piotrowice Fabryka Maszyn 7:17 
Piotrowice Dworzec PKP 7:19 i 
Ligota Poleska 7:22 
Ligota Ośrodek Zdrowia 7:27 
Stara Ligota Rolna 7:31 
Brynów Orkana 7:32
Brynów Dworska 7:33 
Katowice AWF 7:37 
Mikołowska Sąd 7:40
Dąb Widok (Rapid) 7:45
Bogucice Katowicka 7.47
Szkoła 7.52

PĘTLA CENTRUM
NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Numer telefonu do opiekuna tego kursu: 508 145 483

Techników 7 (szkoła SMS) 6:00
Jaworzno stacja Lotos Optima przy Wojska Polskiego 2 6.30
Mysłowice Bończyka 6:55 
Szopienice Kościół 7:00 
Szopienice Wilhelmina 7:06 
Zawodzie Łączna 7:08 
Zawodzie Ośodek Sportowy 7:10 
Osiedle Paderewskiego Graniczna 7:20 
Osiedle Paderewskiego Pomnik 7:21 
Osiedle Witosa Droga Kochłowicka 7:27 
Osiedle Witosa II 7:28 
Załęże Dom Kultury 7:31 
Osiedle Tysiąclecia Chrobrego 7:33 
Osiedle Tysiąclecia Oczyszczalnia 7:35
Osiedle Tysiąclecia Pętla 7:36 
Osiedle Tysiąclecia Ułańska 7:38 
Ośrodek Rehabilitacji 7:40
Park Śląski Ogród Zoologiczny 7.42
Dąb Szkoła 7:46
Dąb Krzyżowa 7:47
Szkoła 8.00

PĘTLA BYTOM, RUDA ŚLĄSKA, ŚWIĘTOCHŁOWICE, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Numer telefonu do opiekuna tego kursu: 725 261 071

Bytom Szombierki parking Intermarche 6.40
Ruda Śląska Klary przystanek 6.52 
Świętochłowice Bytomska Piaśniki Kościół przystanek 7.07
Chorzów Floriańska przystanek 7.10 
Chorzów Stary Bożogrobców przystanek 7.20 
Siemianowice Śl. Węzłowiec Centrum Handlowe przystanek 7.28 
Siemianowice Śl. Bytków Watoły 7.32 
Siemianowice Śl. Michałkowice Kościół przystanek 7.35 
Siemianowice Śl. Plac Wolności przystanek 7.42 
Siemianowice Śl. Tuwim Lipowa przystanek 7.46 
Szkoła 8:00 

PĘTLA DĄBROWA GÓRNICZA, BĘDZIN, CZELADŹ, SOSNOWIEC – NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

Techników 7 (szkoła SMS) 6:35
Przystanek GOŁONÓG osiedle Kasprzaka, kierunek centrum 7:00
Przystanek GOŁONÓG Manhattan, kierunek centrum 7:04 
Przystanek – Będzin, – przystanek KOSZELEW, kierunek centrum 7:10 
Przystanek CZELADŹ Tuwima 7:18
Przystanek – dawny przystanek CZELADŹ Szpital, zatoka vis a vis bramy głównej szpitala 7:20
Przystanek – Czeladź – przystanek PIASKI Żeromskiego, kierunek Sosnowiec 7:26
Przystanek Sosnowiec, przystanek RUDNA STAWOWA, po drugiej stronie z racji braku przystanku na w/w lokalizacji (zatoczki przy myjni) 7:32
Szkoła 7.50

Numer telefonu do opiekuna tego kursu: 793 272 320

REGULAMIN JAZDY AUTOBUSAMI SMS KATOWICE
1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun lub trener pełniący dyżur w dowozie.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek i podczas oczekiwania na przystanku odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie dziecka.
3. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z obiektu sportowego na miejsce odjazdu odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia i trener pełniący dyżur w tym konkretnym kursie.
4. Za bezpieczeństwo uczniów w miejscu wysiadania i dojście do szkoły odpowiedzialny jest trener pełniący dyżur w tym konkretnym kursie.
5. W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno: krzyczeć, popychać się, dokuczać innym, używać wulgarnych słów.
6. Uczniowie mogą wsiadać do autobusu i wysiadać z niego tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
7. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusów należy zachować na przystankach usytuowanych przy drogach publicznych.
8. Rano, uczeń powinien przyjść na przystanek autobusowy kilka minut przed odjazdem autobusu.
9. Uczniom nie wolno wsiadać do autobusu i z niego wysiadać bez zgody opiekuna.
10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do przewozu (przystanki, parkingi przy obiektach i szkole).
11. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejsce zbiórki. Kategorycznie zabrania się przepychania, podchodzenia lub podbiegania do drzwi, gdy autobus jeszcze się nie zatrzymał.
12. Po zatrzymaniu się autobusu należy spokojnie do niego podejść.
13. Po zatrzymaniu się autobusu opiekun decyduje o tym, w którym momencie uczniowie bezpiecznie mogą wsiadać do autobusu.
14. Starsi uczniowie powinni pomóc młodszym przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.
15. Podczas przejazdów z obiektów sportowych do szkoły oraz ze szkoły na obiekty treningowe torby sportowe przewożone są w bagażnikach, porządku i bezpieczeństwa podczas umieszczania toreb w bagażnikach i ich wyjmowania z bagażnika pilnują trenerzy, w szczególności trener pełniący dyżur w danym kursie.
16. Rano, po dotarciu na obiekt treningowy, uczniowie poszczególnych grup udają się pod opieką opiekuna dowozów do swoich trenerów, którzy przejmują w tym momencie odpowiedzialność za uczniów.
17. Uczniowie po przyjeździe do szkoły, na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub sportowych oczekują w świetlicy szkolnej lub na korytarzu przy sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela dyżurującego.
18. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują dowolne miejsca, w niektórych sytuacjach to opiekun wskazuje miejsce, na którym ma usiąść uczeń.
19. Po zajęciu miejsca uczeń zapina pas bezpieczeństwa, jeżeli autobus taki posiada.
20. Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno: wstawać ze swoich miejsc, zmieniać swojego miejsca, klękać na siedzeniach, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, słuchać muzyki bez słuchawek.
21. Podczas jazdy autobusem uczniowie mogą jeść tylko kanapki i inne suche produkty zbożowe.
22. Zabrania się jedzenia takich rodzajów posiłków jak: jogurty, czekolady i inne produkty czekoladowe, owoce, samodzielnie przygotowane sałatki w pudełkach, i w związku z tym używania plastikowych oraz metalowych sztućców.
23. Zabrania się picia herbaty, kawy, czekolady i innych napojów w otwartych kubkach.
24. Podczas jazdy opiekun, dyżurujący trener zajmuje miejsce w środkowej części pokładu jest zobowiązany do podjęcia aktywnej postawy mającej na celu posiadanie kontroli nad wszystkimi uczniami autobusie.
25. W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy autobusu.
26. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
27. Po zatrzymaniu się autobusu na końcowym przystanku opiekun, trener dyżurujący jest zobowiązany do przejścia po pokładzie autobusu i dokonania szybkiego przeglądu stanu technicznego siedzisk i czystości wozu, oraz przypomina uczniom o zabraniu wszystkich swoich rzeczy.
28. W przypadku złego samopoczucia uczeń natychmiast informuje o tym opiekuna.
29. Uczniowie wożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
30. Opiekunowie dowozów oraz trenerzy pełniący dyżury podczas przejazdów są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad regulaminu oraz egzekwowanie przestrzegania tych zasad przez uczniów.
31. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania zachowania.
32. O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje trenera prowadzącego, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, a ci po konsultacji ewentualnie rodziców dziecka.
33. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia autobusu odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby.
34. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
35. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem opiekunowi dowozu, trenerowi, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły.
36. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się ustnym poleceniom opiekuna dowozu lub trenera pełniącego dyżur.
37. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie

Ostatnie aktualności

WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY 1 PIŁKI NOŻNEJ SP

Poniżej publikujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności […]