mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

OBIADY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE NA ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Obiady SPMS
Proszę Państwa poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej.
W tym roku szkolnym na bazie informacji pozyskanych od uczniów i rodziców zostały wprowadzone pewne oczekiwane zmiany.

1. Koszt obiadu 2-daniowego dla uczniów (mniejsza porcja) – 8,00 zł. brutto. Wariant sugerowany dla uczniów klas: 4,5,6.
2. Koszt obiadu 2-daniowego dla uczniów (większa porcja) – 10,00 zł. brutto. Wariant sugerowany dla uczniów klas: 7 i 8.
3. W obu wariantach uczniowie mają możliwość poproszenia o dokładkę składającą się z dodatków (ziemniaków, ryżu, makaronu, surówki oraz zupy);

4. Menu obiadów będzie wysyłane przez firmę cateringową do szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem a następnie przesyłane do rodziców wiadomością w systemie Librus.

5. Istnieje możliwość odwołania obiadu, który należy zgłosić do godz. 09:00 w dniu odwołania, bezpośrednio do firmy cateringowej w formie wiadomości sms pod numerem tel. 605 431 722 o następującej treści „ SMS Katowice, klasa, imię i nazwisko ucznia, termin odwołania, większa / mniejsza porcja”;

6. W przypadku odwołania kilkudniowego należy podać ilość dni i przedział terminowy odwołania;

7. Opłat za obiady należy dokonywać bezpośrednio na konto firmy cateringowej pod numerem rachunku bankowego mBANK 72 1140 2004 0000 3802 0842 9171, Dariusz Grzybowski w terminie do 5-go każdego miesiąca z opisem „SMS Katowice, klasa, imię i nazwisko ucznia, miesiąc” na podstawie ilości wydanych obiadów;

8. Brak odwołania obiadu skutkuje poniesieniem kosztów jego wydania.

OBIADY LOMS
Poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące obiadów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego.

1. Jest możliwość systematycznego korzystania z obiadów, jak również jednorazowych zamówień pod warunkiem zgłoszenia tego z jednodniowym wyprzedzeniem w stołówce internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej.

2. Koszt obiadu 2-daniowego na rok szkolny 2019 / 2020 zostanie ustalony i podany uczniom; (w poprzednim roku koszt obiadu wynosił 7,5 zł brutto).

3. Obiady są przygotowywane i wydawane w stołówce internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej.

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]