mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

O szkole

SMS Katowice

Funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach ma na celu stworzenie optymalnych warunków umożliwiających połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu.

Najważniejszym celem realizowanym poprzez stworzenie klas mistrzostwa sportowego jest wyszkolenie wszechstronnego, uniwersalnego pod względem techniczno-taktycznym, motorycznym i mentalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu byłby przygotowany do gry na najwyższym poziomie sportowym.

Program szkolenia sportowego został opracowany i dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczniów, zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania z zakresu wychowania fizycznego, jak również treści specjalistycznego szkolenia sportowego ukierunkowanych na poszczególne dyscypliny sportowe.

  • Wszystkim uczniom pragniemy stworzyć odpowiednie warunki rozwoju, zapewniając: nieodpłatne wyposażenie uczniów w sprzęt sportowy (dres, sprzęt treningowy ),
  • dostęp do specjalistycznego sprzętu treningowego,
  • bieżące monitorowanie postępów każdego ucznia przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu,
  • korzystanie z wysokiej jakości obiektów sportowych,
  • nieodpłatny obóz sportowy raz w roku,
  • odpowiedni dobór profesjonalnej i kompetentnej kadry szkoleniowej i pedagogicznej,
  • realizację właściwego procesu szkoleniowego

Szkoła dysponuje własnym transportem, dzięki czemu uczniowie są dowożeni ze szkoły na zajęcia treningowe lub z obiektów sportowych do szkoły.Filmy

moviethumb1
Klip promocyjny Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach

moviethumb2
SMS Katowice – piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka

 

moviethumb3
Zapraszamy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach!

moviethumb3
Dzień Otwarty w SMS KatowiceSiedziba szkoły

40-326 Katowice;
ul. Techników 7
32 256 69 16
(wew. 101)

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku: w godz.: 8:00-15:00

email: sekretariat@sms.katowice.pl

Uczniowie spoza Katowic mają możliwość zakwaterowania w internacie – szczegóły

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Katowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

co oznacza, że nasze liceum jest uprawnione do przeprowadzenia egzaminu maturalnego oraz wystawiania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Organem prowadzącym jest Akademia Sportu Sp. z o.o., reprezentowana przez prezes Annę Tymińską. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Śląski Kurator Oświaty.Baza

Zajęcia treningowe odbywają się na obiektach sportowych MOSIR-u Katowice oraz w ośrodkach współpracujących.

Kompleks Sportowy „Michał” Siemianowice Śląskie

Ośrodek Sportowy „Kolejarz” Katowice

Ośrodek sportowy „Szopienice” Katowice

Kompleks Sportowy „Hetman” KatowiceOpłaty

Czesne 50 zł. miesięcznie
płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca (od września do czerwca)

Organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
Akademia Sportu Sp. z o.o.

Nr rachunku bankowego: 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890

 

Proszę Państwa poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące obiadów dla uczniów SP.

Cena obiadu wynosi 8 zł. Płatność za obiad „z dołu” do 5-ego następnego miesiąca.

W tytule przelewu należy umieścić: SMS, Imię i nazwisko dziecka, klasę, ilość obiadów np. 20 x 8 zł = 160 zł.

Numer rachunku do wpłat: 72 1140 2004 0000 3802 0842 9171 Mbank Dariusz Grzybowski.

Jest możliwość odwołania obiadu ze względu na nieobecność dziecka w szkole. W tym celu należy zadzwonić do sekretariatu szkoły i podać taką informację najpóźniej w tym samym dniu w godzinach 8.00 – 9.00.