mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

O szkole

SMS KATOWICE

Funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego i Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach ma na celu stworzenie optymalnych warunków do kompletnego rozwoju młodych ludzi. Warunki te mają umożliwić połączenia nauki z profesjonalnym uprawianiem sportu.

Najważniejszym celem realizowanym poprzez stworzenie klas mistrzostwa sportowego jest wyszkolenie w okresie kilku lat wszechstronnego, uniwersalnego pod względem techniczno – taktycznym, motorycznym
i mentalnym zawodnika, który po dalszym szkoleniu będzię przygotowany
do gry na optymalnym poziomie sportowym adekwatnym do swoich predyspozcji i możliwości.

Program szkolenia sportowego został opracowany i dostosowany do potrzeb oraz możliwości uczniów, zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania z zakresu wychowania fizycznego, jak również treści specjalistycznego szkolenia sportowego ukierunkowanych na poszczególne dyscypliny sportowe.

Wybierając SMS Katowice możesz mieć pewność, że trafisz do środowiska ludzi zorientowanych na rozwój. Sukcesy zespołowe nie są dla nas najważniejsze, priorytetem jest indywidualny rozwój każdej uczennicy i każdego ucznia. Kluby współpracujące ze szkołą i prowadzące rozgrywki, zadbają o zgłoszenie Was do udziału w ligowym współzawodnictwie celem zapewnienia odpowiedniej ilości gry poszczególnym zawodniczkom i zawodnikom.

Decydując się na naszą szkołę możesz liczyć na:

 • 16 godzin treningów zespołowych i indywidualnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • doświadczoną kadrę pedagogiczną
 • udział w rozgrywkach młodzieżowych prowadzonych przez współpracujące ze szkołą kluby,
 • opiekę fizjoterapeuty,
 • rywalizację na treningach (poranne, popołudniowe) w gronie ambitnych zawodników oraz grę na wysokim poziomie,
 • treningi w nowoczesnych obiektach sportowych z zapleczem sportowo-regeneracyjnym (Boiska i hale MOSiR Katowice, Kopalnia Futbolu Katowice, CrossFit Hussars Katowice, Basen „Burowiec” Katowice)
 • nieodpłatne wyposażenie w sprzęt treningowy,
 • nieodpłatny udział w obozach sportowych,
 • opieka i nadzór wysokiej klasy specjalistów z zakresu treningu motorycznego i ogólnorozwojowego,
 • prowadzenie właściwego procesu szkoleniowego w sprawdzonym systemie, który płynnie pozwala przejść ze rywalizacji dziecięcej do młodzieżowej i z treningu młodzieżowego do seniorskiego,
 • program szkolny i rozkład zajęć dydaktycznych ułożony w taki sposób, aby obok pasji sportowej rozwijać swoje zainteresowania naukowe,
 • możliwość zamieszkania i wyżywienia w internacie miejskim zlokalizowanym obok szkoły,
 • transport na obiekty sportowe i z obiektów sportowych do szkoły.


 • FILMY

  5-lecie SMS Katowice

  Dzisiaj obchodziliśmy Jubileusz 5-lecia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego⚽️🏀🏐🤾‍♂️🤸‍♂️🥋❗️Dziękujemy Wam wszystkim za minione 5 lat 🙂👏❤️Poniżej publikujemy film "SMS Katowice oczami uczniów, trenerów, zawodników" 🎥🎞💪Materiał został opracowany przez jednego z rodziców we współpracy z synem – uczniem naszej szkoły🙂👍Brawo Krzysztof i Kamil Masztafiak 👏👏👏

  Opublikowany przez Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Katowicach Poniedziałek, 28 października 2019

  ————————————————————————————————————

  moviethumb1
  Klip promocyjny Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach

  moviethumb2
  SMS Katowice – piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka

   

  moviethumb3
  Zapraszamy do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach!
  moviethumb3
  Dzień Otwarty w SMS Katowice  SIEDZIBA SZKOŁY

  Adres: Ulica Techników 7, 40-326 Katowice.
  Telefon: 32 256 69 16
  E-mail: smskatowice@gmail.com lub sekretariat@sms.katowice.pl
  Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach
  8:00-15:00

  Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sprtowego i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Katowicach są placówkami niepublicznymi
  o uprawnieniach szkół publicznych.
  Organem prowadzącym szkoły jest Akademia Sportu Sp. z o.o., reprezentowana przez Panią Prezes Annę Tymińską Bella. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki sprawuje Śląski Kurator Oświaty.  KODEKS UCZNIA SMS

  Motto szkoły „MISTRZOSTWO TO SPOSÓB MYŚLENIA” wyznacza standardy naszego postępowania zarówno w treningu sportowym, jak i wyzwaniach edukacyjnych.

  Pamiętaj, że reprezentowanie SMS-u to nie tylko zaszczyt, ale i obowiązek.
  To, co nas łączy, to poczucie dumy i szczególnej odpowiedzialności za tworzenie historii i tradycji Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Katowicach.

  Poniższy materiał jest przewodnikiem po postawach i wartościach, na których opieramy funkcjonowanie szkoły.

  Zapoznaj się z nim uważnie i zrób wszystko, aby je respektować.

  „MISTRZOSTWO TO SPOSÓB MYŚLENIA” w rozwoju intelektualnym, sportowym, emocjonalnym, zdrowotnym i społecznym.

 • Cokolwiek robisz, swoją postawą reprezentujesz SMS Katowice.
 • Dobre relacje z innymi (trenerami, zawodniczkami i zawodnikami drużyny, koleżankami i kolegami z klasy, nauczycielami, dyrekcją i zarządem szkoły) są ważnym elementem Twojego dążenia do mistrzostwa.
 • Przestrzegaj zasady fair play w każdych okolicznościach. Stanowi ona podstawę Twojego rozwoju osobistego i sukcesu, a zarazem jest wyrazem wysokiej kultury osobistej.
 • Swoim postępowaniem dawaj świadectwo prozdrowotnego i prosportowego stylu życia.
 • Twoim obowiązkiem jest stałe doskonalenie swojego potencjału jako sportowca i ucznia.
 • Koncentruj się maksymalnie zarówno na zajęciach sportowych, jak i edukacyjnych.
 • Dotrzymuj umów i ustaleń. Bądź punktualny, a o ewentualnych spóźnieniach lub zmianach uprzednio poinformuj osobę, z którą jesteś umówiony.
 • Nie krytykuj publicznie kolegów z drużyny, trenerów, nauczycieli ani innych pracowników szkoły. Wszyscy gramy w jednej drużynie!
 • Uczniowie SMS-u o każdym wypowiadają się z szacunkiem, a relacje społeczne w szkole cechuje uczciwość, życzliwość i profesjonalizm.
 • SMS to jedność, a sukcesy naszych koleżanek i kolegów są naszymi sukcesami.

  Pamiętaj, aby myśleć pozytywnie, a o wszelkich trudnościach i konfliktach staraj się informować na bieżąco właściwe osoby.
  Zawsze możesz liczyć na wsparcie trenerów, wychowawcy, nauczycieli, pedagoga, fizjoterapeuty, dyrekcji szkoły. • OBIADY

  OBIADY SPMS

  Poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej.
  Zgodnie z decyzją podjętą przez przedstawicieli rodziców uczniów poszczególnych klas w bieżącym roku szkolnym wprowadzono następujące rozwiązania.

  1. Obiady będą jednodaniowe (drugie danie wydawane w jednorazowym trójdzielnym opakowaniu).
  2. Istnieje możliwość zamówienia jednego z dwóch wariantów.

  I) gramatura: 150 g mięsa, 300 g dodatków skrobiowych, 150 g surówki. Koszt obiadu 9,50 zł.

  II) gramatura: 200 g mięsa, 350 g dodatków skrobiowych, 200 g surówki. Koszt obiadu 11,50 zł.

  3. Menu obiadów będzie wysyłane przez firmę cateringową do Rodziców za pośrednictwem szkoły poprzez wiadomością w systemie Librus w niedzielę poprzedzającą dany tydzień.

  4. Istnieje możliwość odwołania obiadu, które należy zgłosić do godz. 09:00 w dniu odwołania, bezpośrednio do firmy cateringowej w formie wiadomości sms pod numerem tel. 793 315 413 o następującej treści „ SMS Katowice, klasa, imię i nazwisko ucznia, termin odwołania, większa / mniejsza porcja”;

  5. W przypadku odwołania kilkudniowego należy podać ilość dni i przedział terminowy odwołania;

  6. Opłat za obiady w minionym miesiącu należy dokonywać bezpośrednio na konto firmy cateringowej pod numerem rachunku bankowego MBANK 32 1140 2004 0000 3702 8057 0392 VIP Catering S.C, w terminie do 27- go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z posiłków. z opisem „SMS Katowice, klasa, imię i nazwisko ucznia, miesiąc” na podstawie ilości zadeklarowanych w miesiącu obiadów przy uwzględnieniu zgłoszonych zgodnie z zasadami odwołań obiadów;

  7. Brak odwołania obiadu skutkuje poniesieniem kosztów jego wydania.

  8. Za niewykorzystane w danym miesiącu obiady – odwołane w terminie zgodnie z podanymi powyżej zasadami, firma cateringowa będzie dokonywać zwrotów do 10 kolejnego miesiąca, na rachunki, z których były wykonywane płatności. 

  9. Deklarację korzystania z obiadów wraz z podaniem wariantu 1 lub 2 należy zgłosić do Wychowawcy klasy.

  OBIADY LOMS

  Poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące obiadów dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego.
  W związku z obostrzeniami pandemicznymi przyjętymi w internacie KCEZ uczniowie  poszczególnych klas licealnych w bieżącym roku szkolnym nie mają możliwości korzystania ze stołówki w internacie. W związku z powyższym istnieje możliwość dowożenia posiłków na poniżej wskazanych zasadach. Prosimy o zadeklarowanie chęci korzystania z poniższej oferty do wychowawców.

  1. Obiady będą jednodaniowe (drugie danie wydawane w jednorazowym trójdzielnym opakowaniu).
  2. Gramatura posiłku będzie wynosić:

  200 g mięsa, 350 g dodatków skrobiowych, 200 g surówki. Koszt obiadu 11,50 zł 

  3. Menu obiadów będzie wysyłane przez firmę cateringową do szkoły z kilkudniowym wyprzedzeniem a następnie przesyłane do uczniów i rodziców wiadomością w systemie Librus.

  4. Istnieje możliwość odwołania obiadu, który należy zgłosić do godz. 09:00 w dniu odwołania, bezpośrednio do firmy cateringowej w formie wiadomości sms pod wskazanym numerem o następującej treści „ SMS Katowice, klasa, imię i nazwisko ucznia, termin odwołania”;

  5. W przypadku odwołania kilkudniowego należy podać ilość dni i przedział terminowy odwołania;

  6. Opłat za obiady w minionym miesiącu należy dokonywać bezpośrednio na konto firmy cateringowej pod numerem rachunku bankowego MBANK 32 1140 2004 0000 3702 8057 0392 VIP Catering S.C, w terminie do 27- go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystać z posiłków. z opisem „SMS Katowice, klasa, imię i nazwisko ucznia, miesiąc” na podstawie ilości zadeklarowanych w miesiącu obiadów przy uwzględnieniu zgłoszonych zgodnie z zasadami odwołań obiadów;

  7. Brak odwołania obiadu skutkuje poniesieniem kosztów jego wydania.

  8. Za niewykorzystane w danym miesiącu obiady – odwołane w terminie zgodnie z podanymi powyżej zasadami, firma cateringowa będzie dokonywać zwrotów do 10 kolejnego miesiąca, na rachunki, z których były wykonywane płatności. 

  9. Deklarację korzystania z obiadów wraz z podaniem wariantu 1 lub 2 należy zgłosić do Wychowawcy klasy.  KLUB WOLONTARIUSZA

  Klub Młodego Wolontariusza przy Szkole Mistrzostwa Sportowego
  w Katowicach powstał 16.12.2017r jako alternatywny program edukacyjno – wychowawczy skierowany do uczniów szkoły.
  Celem realizowanego programu jest włączanie uczniów do działań
  o charakterze wolontarystycznym i wykorzystania ich umiejętności i zapału
  w pracach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Program wolontarystyczny w szkole polega na łączeniu, na poziomie szkoły i jej otoczenia, uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
  Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest jedną z alternatyw dla konsumpcyjnego stylu życia
  i uzależnień. Daje szerokie możliwości kształtowania poczucia empatii
  i zaangażowania społecznego. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów
  i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. Daje młodzieży okazję do wartościowej formy spędzania wolnego czasu, oraz poczucia, że ich praca jest czymś ważnym i wartościowym.
  Przez 2,5 roku Członkowie Klubu zorganizowali na terenie szkoły liczne akcje charytatywne, których beneficjentami były stowarzyszenia, fundacje, schroniska, osoby prywatne: Marzycielska Poczta, Wielki Tydzień Wolontariatu, Charytatywna Wielkanoc, Korki dla Mai, Dary dla Schroniska, charytatywne kawiarenki, Zbiórka darów dla Hospicjum Cordis, Opatrunek na ratunek, Góra Grosza, Świąteczna Paczka od SMS, Ptasia stołówka, wirtualna adopcja psa, INDEKS Akademii Przyszłości,  Misie Ratownisie.
  Młodzież w ramach współpracy z instytucjami działającymi w obszarze Sportu i Kultury fizycznej pomagała przy organizacji i sędziowaniu licznych imprez sportowo – rekreacyjnych jak:

 • SMS CUP,
 • Akcja Przedszkolaczek,
 • Gala Młode Buki,
 • Akademickie Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych,
 • Igrzyska Przedszkolaków,
 • Piłkarski Cross przy Bukowej,
 • EURO ICE HOCKEY CHALLENGE,
 • Mistrzostw Świata U 20 w Hokeju na Lodzie,
 • mecze drużyny siatkarzy GKS Katowice w Plus Lidze,
  W ramach wolontariatu akcyjnego zaznaczyliśmy również swoją obecność podczas takich imprez jak:

 • Śląski Festiwal Nauki,
 • VI Bieg Pamięci Dziewięciu Górników,
 • Wielka orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Siemianowicka Gala Sportu 2019.
  Incjatorem powstania Klubu Młodego Wolontariusza SMS oraz jego opiekunem jest Pani Joanna Drabik Nos. • TRANSPORT

  Szkoła dysponuje własnym transportem, dzięki czemu uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego mają możliwość dojazdu z domu do szkoły autobusem SMS.
  Uczniowie Liceum są dowożeni ze szkoły na zajęcia treningowe i z obiektów sportowych do szkoły.
  Publikujemy rozkłady jazdy autobusów SMS oraz obowiązujący w nich regulamin przejazdów na rok szkolny 2021 / 2022.

  PĘTLA POŁUDNIE
  NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

  Techników 7 (szkoła SMS) 6:35
  Giszowiec Górniczego Stanu 6.45
  Kostuchna Osiedle 6:58
  Kostuchna Szkoła 7:00
  Piotrowice Cmentarz 7:13
  Piotrowice Skrzyżowanie 7:16
  Piotrowice Fabryka Maszyn 7:17
  Piotrowice Dworzec PKP 7:19 i
  Ligota Poleska 7:22
  Ligota Ośrodek Zdrowia 7:27
  Stara Ligota Rolna 7:31
  Brynów Orkana 7:32
  Brynów Dworska 7:33
  Katowice AWF 7:37
  Mikołowska Sąd 7:40
  Dąb Widok (Rapid) 7:45
  Bogucice Katowicka 7.47
  Szkoła 7.52

  PĘTLA CENTRUM
  NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

  Techników 7 (szkoła SMS) 6:00
  Jaworzno stacja Lotos Optima przy Wojska Polskiego 2 6.30
  Mysłowice Bończyka 6:55
  Szopienice Kościół 7:00
  Szopienice Wilhelmina 7:06
  Zawodzie Łączna 7:08
  Zawodzie Ośodek Sportowy 7:10
  Osiedle Paderewskiego Graniczna 7:20
  Osiedle Paderewskiego Pomnik 7:21
  Osiedle Witosa Droga Kochłowicka 7:27
  Osiedle Witosa II 7:28
  Załęże Dom Kultury 7:31
  Osiedle Tysiąclecia Chrobrego 7:33
  Osiedle Tysiąclecia Oczyszczalnia 7:35
  Osiedle Tysiąclecia Pętla 7:36
  Osiedle Tysiąclecia Ułańska 7:38
  Ośrodek Rehabilitacji 7:40
  Dąb Szkoła 7:46
  Dąb Krzyżowa 7:47
  Szkoła 8.00

  PĘTLA BYTOM, RUDA ŚLĄSKA, ŚWIĘTOCHŁOWICE, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

  Bytom Szombierki parking Intermarche 6.40
  Ruda Śląska Klary przystanek 6.52
  Świętochłowice Bytomska Piaśniki Kościół przystanek 7.07
  Chorzów Floriańska przystanek 7.10
  Chorzów Stary Bożogrobców przystanek 7.20
  Siemianowice Śl. Węzłowiec Centrum Handlowe przystanek 7.28
  Siemianowice Śl. Bytków Watoły 7.32
  Siemianowice Śl. Michałkowice Kościół przystanek 7.35
  Siemianowice Śl. Plac Wolności przystanek 7.42
  Siemianowice Śl. Tuwim Lipowa przystanek 7.46
  Szkoła 8:00

  PĘTLA DĄBROWA GÓRNICZA, BĘDZIN, CZELADŹ, SOSNOWIEC – NAZWA PRZYSTANKU – GODZINA ODJAZDU

  Techników 7 (szkoła SMS) 6:35
  Przystanek GOŁONÓG osiedle Kasprzaka, kierunek centrum 7:00
  Przystanek GOŁONÓG Manhattan, kierunek centrum 7:04
  Przystanek – Będzin, – przystanek KOSZELEW, kierunek centrum 7:10
  Przystanek CZELADŹ Tuwima 7:18
  Przystanek – dawny przystanek CZELADŹ Szpital, zatoka vis a vis bramy głównej szpitala 7:20
  Przystanek – Czeladź – przystanek PIASKI Żeromskiego, kierunek Sosnowiec 7:26
  Przystanek Sosnowiec, przystanek RUDNA STAWOWA, po drugiej stronie z racji braku przystanku na w/w lokalizacji (zatoczki przy myjni) 7:32
  Szkoła 7.50

  REGULAMIN JAZDY AUTOBUSAMI SMS KATOWICE
  1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozów autobusem odpowiedzialny jest opiekun lub trener pełniący dyżur w dowozie.
  2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze z domu na przystanek i podczas oczekiwania na przystanku odpowiedzialni są rodzice, opiekunowie dziecka.
  3. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze z obiektu sportowego na miejsce odjazdu odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia i trener pełniący dyżur w tym konkretnym kursie.
  4. Za bezpieczeństwo uczniów w miejscu wysiadania i dojście do szkoły odpowiedzialny jest trener pełniący dyżur w tym konkretnym kursie.
  5. W czasie oczekiwania na autobus szkolny należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno: krzyczeć, popychać się, dokuczać innym, używać wulgarnych słów.
  6. Uczniowie mogą wsiadać do autobusu i wysiadać z niego tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
  7. Szczególną ostrożność w trakcie oczekiwania na przyjazd autobusów należy zachować na przystankach usytuowanych przy drogach publicznych.
  8. Rano, uczeń powinien przyjść na przystanek autobusowy kilka minut przed odjazdem autobusu.
  9. Uczniom nie wolno wsiadać do autobusu i z niego wysiadać bez zgody opiekuna.
  10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów samowolnie opuszczających miejsca zbiórek do przewozu (przystanki, parkingi przy obiektach i szkole).
  11. Nakazuje się zachować szczególną ostrożność w trakcie podjeżdżania autobusu na miejsce zbiórki. Kategorycznie zabrania się przepychania, podchodzenia lub podbiegania do drzwi, gdy autobus jeszcze się nie zatrzymał.
  12. Po zatrzymaniu się autobusu należy spokojnie do niego podejść.
  13. Po zatrzymaniu się autobusu opiekun decyduje o tym, w którym momencie uczniowie bezpiecznie mogą wsiadać do autobusu.
  14. Starsi uczniowie powinni pomóc młodszym przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu.
  15. Podczas przejazdów z obiektów sportowych do szkoły oraz ze szkoły na obiekty treningowe torby sportowe przewożone są w bagażnikach, porządku i bezpieczeństwa podczas umieszczania toreb w bagażnikach i ich wyjmowania z bagażnika pilnują trenerzy, w szczególności trener pełniący dyżur w danym kursie.
  16. Rano, po dotarciu na obiekt treningowy, uczniowie poszczególnych grup udają się pod opieką opiekuna dowozów do swoich trenerów, którzy przejmują w tym momencie odpowiedzialność za uczniów.
  17. Uczniowie po przyjeździe do szkoły, na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych lub sportowych oczekują w świetlicy szkolnej lub na korytarzu przy sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela dyżurującego.
  18. Po wejściu do autobusu uczniowie zajmują dowolne miejsca, w niektórych sytuacjach to opiekun wskazuje miejsce, na którym ma usiąść uczeń.
  19. Po zajęciu miejsca uczeń zapina pas bezpieczeństwa, jeżeli autobus taki posiada.
  20. Podczas jazdy autobusem uczniom nie wolno: wstawać ze swoich miejsc, zmieniać swojego miejsca, klękać na siedzeniach, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się hałaśliwie, swoim zachowaniem stanowić zagrożenia dla innych osób, używać wulgarnego słownictwa, przywłaszczać sobie rzeczy, które do niego nie należą, słuchać muzyki bez słuchawek.
  21. Podczas jazdy autobusem uczniowie mogą jeść tylko kanapki i inne suche produkty zbożowe.
  22. Zabrania się jedzenia takich rodzajów posiłków jak: jogurty, czekolady i inne produkty czekoladowe, owoce, samodzielnie przygotowane sałatki w pudełkach, i w związku z tym używania plastikowych oraz metalowych sztućców.
  23. Zabrania się picia herbaty, kawy, czekolady i innych napojów w otwartych kubkach.
  24. Podczas jazdy opiekun, dyżurujący trener zajmuje miejsce w środkowej części pokładu jest zobowiązany do podjęcia aktywnej postawy mającej na celu posiadanie kontroli nad wszystkimi uczniami autobusie.
  25. W czasie jazdy autobusem uczniowie podporządkowują się poleceniom opiekuna lub kierowcy autobusu.
  26. Opuszczenie miejsca siedzącego może nastąpić tylko po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
  27. Po zatrzymaniu się autobusu na końcowym przystanku opiekun, trener dyżurujący jest zobowiązany do przejścia po pokładzie autobusu i dokonania szybkiego przeglądu stanu technicznego siedzisk i czystości wozu, oraz przypomina uczniom o zabraniu wszystkich swoich rzeczy.
  28. W przypadku złego samopoczucia uczeń natychmiast informuje o tym opiekuna.
  29. Uczniowie wożeni autobusem mają obowiązek przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
  30. Opiekunowie dowozów oraz trenerzy pełniący dyżury podczas przejazdów są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad regulaminu oraz egzekwowanie przestrzegania tych zasad przez uczniów.
  31. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie ze szkolnymi zasadami oceniania zachowania.
  32. O niestosownym zachowaniu się ucznia opiekun informuje trenera prowadzącego, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły, a ci po konsultacji ewentualnie rodziców dziecka.
  33. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia autobusu odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby.
  34. W przypadku awarii autobusu przewożącego dzieci opiekun wraz z kierowcą podejmuje działanie zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
  35. Uczeń ma obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem opiekunowi dowozu, trenerowi, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły.
  36. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem uczniowie zobowiązani są do podporządkowania się ustnym poleceniom opiekuna dowozu lub trenera pełniącego dyżur.
  37. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie.  BAZA SPORTOWA

  Zajęcia sportowe i lekcje wychowania fizycznego odbywają się na obiektach szkoły jak również wielu profesjonalnych obiektach sportowych MOSIR-u Katowice i innych podmiotów, z którymi szkoła współpracuje.

 • Sala gimnastyczna w szkole SMS, ul. Techników 7.

 • Profesjonalna siłownia w szkole SMS, ul. Techników 7.

 • Boisko piłkarskie MOSIR Kolejarz Katowice – ul. Alfreda 1 (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS 12-15 minut)

 • Boisko piłkarskie MOSIR Hetman Katowice, ul. Ks. Wiktora Siwka 6 (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS 4-5 minut)

 • Boisko piłkarskie MOSIR Rapid Katowice, ul. Stęślickiego (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS 8-10 minut)

 • Boiska piłkarskie w hali balonowej Kopalnia Futbolu Katowice
  ul. Milowicka 1F (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS 6-8 minut)

 • Hala sportowa MOSIR Katowice – ul. 11 Listopada 16 (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS – 8-10 minut)

 • Hala sportowa MOSIR Kolejarz Katowice – ul. Alfreda 1 (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS – 12-15 minut)

 • Hala sportowa AWF Katowice – ul. Szmausa 1 (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS – 10 minut)

 • Hala do treningu siłowego i motorycznego CROSSFIT Hussars Katowice ul. Żyzna 2 (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS – 4 minut)

 • Basen z zapleczem odnowy biologicznej – Basen „Burowiec”, ul. Hallera (dojazd na obiekt i do szkoły z obiektu autobusem SMS – 4 minut)

 • Gabinet Fizjoterapeuty w szkole SMS, ul. Techników 7.


 • OPŁATY

  Czesne SPMS i LOMS
  Czesne w roku szkolnym 2021 / 2022 wynosi 100 zł miesięcznie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego.
  Czesne płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca pobierane jest za dwanaście miesięcy w roku kalendarzowym (miesiące wrzesień – sierpień).
  Umowa o kształcenie dziecka w szkole zawarta pomiędzy rodzicami / opiekunami prawnymi a organem prowadzącym zobowiązuje rodziców / prawnych opiekunów do wnoszenia opłat z tytułu czesnego oraz ewentualnych innych opłat takich jak koszty uczestnictwa dziecka w wycieczkach, spektaklach teatralnych, muzycznych, seansach kinowych, itp.;
  Zaległości we wnoszeniu opłat czesnego przekraczające dwa miesiące upoważniają organ prowadzącą do rozwiązania umowy o kształcenie dziecka z końcem roku szkolnego lub w jego trakcie, po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
  W szczególnych przypadkach organ prowadzący zastrzega sobie prawo zwolnić danego ucznia z opłat czesnego, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) wraz z uzasadnieniem, po dołączeniu stosownych dokumentów, potwierdzających trudną sytuację finansową.

  Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

  Organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego i Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
  Akademia Sportu Sp. z o.o.
  Nr rachunku bankowego: 68 1140 2017 0000 4602 1307 2890