mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I piłki nożnej LO

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do klasy I piłki nożnej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019:

IPN/28
IPN/64
IPN/34
IPN/44
IPN/32
IPN/13
IPN/29
IPN/65
IPN/16
IPN/14
IPN/20
IPN/62
IPN/17
IPN/58
IPN/07
IPN/66
IPN/57
IPN/04
IPN/45
IPN/35
IPN/24
IPN/47
IPN/25
IPN/36
IPN/22
IPN/54
IPN/67
IPN/69
IPN/68
IPN/23
IPN/06
IPN/19
IPN/49
IPN/70

Jednocześnie przypominamy, iż w sekretariacie szkoły należy złożyć do dn. 12 lipca br. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku gdy dotychczas złożono kopie ww. dokumentów.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 13 lipca 2018 r.

Poniżej publikujemy listę osób niezakwalifikowanych do klasy I piłki nożnej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019:

IPN/39
IPN/51
IPN/27
IPN/41
IPN/30

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]