mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I koszykówki LO

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do klasy I koszykówki Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019:

IPK/01
IPK/04
IPK/02
IPK/05
IPK/03
IPK/11
IPK/12

Jednocześnie przypominamy, iż w sekretariacie szkoły należy złożyć do dn. 12 lipca br. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku gdy dotychczas złożono kopie ww. dokumentów.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 13 lipca 2018 r.

Poniżej publikujemy listę osób niezakwalifikowanych do klasy I koszykówki Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019:

IPK/10
IPK/09
IPK/06
IPK/08
IPK/07
IPK/13

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]