mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I piłki siatkowej LO

Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do klasy I piłki siatkowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019:

IPS/01
IPS/02
IPS/04
IPS/09
IPS/11
IPS/12
IPS/13
IPS/14
IPS/15
IPS/16
IPS/17
IPS/21
IPS/22
IPS/23

Jednocześnie przypominamy, iż w sekretariacie szkoły należy złożyć do dn. 12 lipca br. oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, w przypadku gdy dotychczas złożono kopie ww. dokumentów.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły (zgodnie z przydzielonymi numerami podczas prób sprawnościowych) w dniu 13 lipca 2018 r.

Poniżej publikujemy listę osób niezakwalifikowanych do klasy I piłki siatkowej Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019:

IPS/ 08
IPS/05
IPS/03
IPS/07
IPS/10
IPS/19
IPS/18
IPS/20

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]