mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MS SPOTKANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI I TRENERAMI

15 maja 2018r. godz. 18.00-18.45
wg poniższego harmonogramu

KL. 1PN s. 111
KL. 1PS s. 113
KL. 1PKR S.110
KL. 2PR S. 109
KL. 2PKS 108
KL. 2PNA 10 godz. 18.30
KL. 2PNB S.114

2. Konsultacje Rodziców uczniów klas 1-2 Nauczycielami oraz dyżur Pedagoga godz. 18.45-19.30

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]