mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW – ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Informujemy, że świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły w poniżej podanych terminach:

12.08.2020 r. –  godz. 8.30-14.00

13.08.2020 r. – godz. 13.00-16.00

14.08.2020 r. – godz. 8.30-13.00

20-28.08.2020 r. – godz. 8.30-14.30

Zdającym, którym przysługuje prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym we wrześniu, przypominamy, że do 18 sierpnia powinni złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]