mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Harmonogram egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym LOMS Katowice

8 września 2020 r. godz. 14.00
matematyka sala gimnastyczna
język polski sala nr 10
język angielski sala 111

Zdających prosimy o przybycie na 20 minut przed egzaminem oraz o skorzystanie z szatni w sali 11.

Niezbędne jest zachowanie reżimu sanitarnego
(dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, dystans społeczny, noszenie maseczki podczas przebywania na korytarzach).

Dyrekcja szkoły

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]