mobile menu
sms katowice
dumne dzieło: agencjamarketingowa.pl

Aktualności

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLASY IV i VII SP

Dzień Otwarty dla kandydatów do klas IV, VII w roku szkolnym 2018/2019
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
o profilu PIŁKA NOŻNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

12.04.2018r.
HARMONOGRAM DNIA:

1. godz. 14.15 zbiórka kandydatów i kandydatek – MOSiR Ośrodek Sportowy „Kolejarz” ul. Alfreda 1, Katowice

2. godz. 14.30-15.00 trening pokazowy w wykonaniu uczniów SMS Katowice – MOSiR Ośrodek Sportowy „Kolejarz” ul. Alfreda 1, Katowice

3. godz. 15.15-16.00 trening dla kandydatów – MOSiR Ośrodek Sportowy „Kolejarz” ul. Alfreda 1, Katowice

4. godz. 16.15-16.45 przejazd do szkoły na ulicę Techników 7, jest możliwość przejazdu autokarem SMS do szkoły

4. godz. 16.45-17.30 spotkanie Rodziców kandydatów z Dyrektorem szkoły

5. godz. 16.45-17.30 zajęcia edukacyjne dla kandydatów do SP MS Katowice

Zasady zapisów i uczestnictwa w dniu otwartym w SP MS Katowice

a. na Dzień Otwarty obowiązują zapisy pod nr telefonu 32/2566916 lub drogą elektroniczną
na adres: rekrutacjasmssp@gmail.com (imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, dyscyplina, aktualny klub) od 20.03.2018r. do 09.04.2018r.

b. każdy kandydat/uczestnik treningu pokazowego musi posiadać obowiązkowo: obuwie sportowe, strój sportowy oraz wypełniony Załącznik nr 1 (zgoda rodziców/opiekunów prawnych):

Treningi pokazowe:
12.04.2018r.
PIŁKA NOŻNA godz. 14.30-15.15
MOSiR Ośrodek Sportowy „Kolejarz” ul. Alfreda 1, Katowice

Spotkanie informacyjne oraz zajęcia edukacyjne
12.04.2018r. 16.45-17.30
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Katowicach
ul. Techników 7, 40-326 Katowice

Ostatnie aktualności

Egzamin Ósmoklasisty – odbiór zaświadczeń

Przypominamy, że termin wydawania w sekretariacie szkoły zaświadczeń o wynikach […]